MOTTA 2,00% CASHCOINS NA-KD
Registrer deg og motta 60,00 CashCoins på din konto
Kundeservice

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser for CashbackDeals.no har vært i kraft siden 20. january 2017.

Artikkel 1- Definisjoner

De etterfølgende begrepene indikeres i disse vilkårene og betingelsene med stor forbokstav og har følgende betydning:

 1. CashbackDeals.no: CashbackDeals.no er en del av OrangeBuddies Media International BV, med base i Harderwijk, Nederland, og registrert i det nederlandske handelskammeret med nummer 58045317.
 2. Besøkende: Alle som besøker nettstedet til enhver tid.
 3. Medlem: Den fysiske eller juridiske personen som inngår en avtale med CashbackDeals.no, bosatt i Norge og har norsk bankkonto.
 4. Nettbutikk: Butikk som tilbyr varer og/eller tjenester på nettet og der et medlem blir henvist gjennom en link på nettstedet, for å kunne motta avslag.
 5. Avtale: En avtale eller kontrakt mellom CashbackDeals.no og medlemmet, inkludert vilkår og betingelser, dersom passende.
 6. Transaksjon: En transaksjon er kjøp av et produkt eller tjeneste fra en nettbutikk, som er utført av et medlem på nettbutikken. Transaksjonen regnes som vellykket når kjøpet har blitt godkjent av nettbutikken.
 7. Konto: Det (personlige) miljøet til medlemmet, hvor status på saldo kan sees og personopplysninger endres.
 8. Rabatt: Avslag på nettsiden til CashbackDeals.no knyttes opp til kjøp gjennomført på nettbutikker. Avslaget (et fast beløp per kjøp eller en prosentandel av den totale kjøpssummen) varierer fra nettbutikk til nettbutikk, og noen ganger etter vare eller tjeneste.
 9. Saldo: Se artikkel 4 paragraf 1 av disse vilkårene og betingelsene.
 10. Anmeldelse: Diskusjon, kritikk eller vurdering av en nettbutikk.
 11. Generelle vilkår og betingelser: alle bestemmelser slik beskrevet nedenfor.
 12. Website: www.cashbackdeals.no

Artikkel 2 - Anvendelse av generelle vilkår og betingelser

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud, avtaler og leveranser/transaksjoner på CashbackDeals.no, med mindre noe annet er avtalt skriftlig.  
 2. Ytterligere vilkår kan være gjeldende for rabatter vist på nettsiden. Disse tilleggsvilkårene er klart angitt i informasjonen om nettbutikken på nettsiden.

Artikkel 3 - Registrering

 1. For å kunne benytte seg av avslag og andre tjenester som tilbys av CashbackDeals.no skal brukeren være registrert på nettsiden. Etter registrering mottar medlemmet et brukernavn og passord som han/hun kan administrere sin konto med. Det er helt gratis å registrere seg på og bruke CashbackDeals.no. Den besøkende bes om å fylle inn registreringsskjemaet sannferdig. Ved å registrere seg, erklærer vedkommende at hun/han er autorisert til å bruke nettsiden og handle i samsvar med de angitte vilkårene og betingelsene.
 2. Brukernavnet og passordet er personlig og skal ikke deles med tredjeparter. Verken brukernavnet eller passordet er overførbart.
 3. Medlemmer skal holde brukernavn og passord utdelt av CashbackDeals.no hemmelig. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for misbruk av brukernavn og passord, og antar at et medlem som logger inn på nettsiden, faktisk er medlemmet selv. Medlemmer skal gi beskjed til CashbackDeals.no dersom han/hun mistenker at hans/hennes brukernavn og passord er i hendene til uvedkommende. CashbackDeals.no har i slike tilfeller retten til å iverksette effektive tiltak.
 4. Medlemmer kan kun ha en konto hver. Det er ikke tillatt å administrere eller opprette flere kontoer.

Artikkel 4 - Vilkår for bruk

 1. Avslaget tilbys av CashbackDeals.no og ikke av nettbutikken. Medlemmet mottar penger fra CashbackDeals.no etter en vellykket transaksjon. Dette avslaget eller beløpet vises ikke under bestilling på nettbutikken. Avslaget blir kalkulert om til CashCoins overført til medlemmets konto (“Saldoen”) etter en vellykket transaksjon. Saldoen inkluderer MVA. Et avslag/en rabatt representerer ingen pengeverdi til nettbutikken har godkjent kjøpet og det har blitt bekreftet av CashbackDeals. Fra øyeblikket en utbetalingsforespørsel er sendt, vil verdien av én CashCoin være lik én norsk krone.
 2. Medlemmer skal besøke nettbutikker via linker som de finner på CashbackDeals.no. Uten linken via CashbackDeals.no, vil medlemmet ikke kunne motta avslag. I tillegg skal medlemmet være logget inn på CashbackDeals.no for å kunne motta avslag. Det er viktig at medlemmet ikke lukker nettleseren eller besøker andre nettsider under bestilling. Ellers vil ikke medlemmet få tildelt rabatten.
 3. Medlemmer burde ikke deaktivere cookies. Dersom cookies er deaktivert vil ikke transaksjonene bli registrert av nettsiden og nettbutikken. Dermed kan ikke rabatten/avslaget tildeles. Medlemmer burde gjennomføre PC-sjekken - som er tilgjengelig via hjelpemenyen på nettsiden - og bør handle i samsvar med de tekniske kravene for registrering av transaksjoner og tildelingen av avslag.
 4. Dersom et medlem kansellerer hele eller deler av et kjøp, eller returnerer varer, opphører avslaget (i hvilket tilfelle transaksjonen vil merkes med "ikke godkjent"). Dette kan skje både før og etter utbetaling av saldo.
 5. En kreditt blir innvilget kun dersom nettbutikken bekrefter for CashbackDeals.no at transaksjonen, kjøpet, var vellykket. CashbackDeals.no har ingen innflytelse på avgjørelsen til den aktuelle nettbutikken angående godkjenningen av transaksjonen.
 6. Nettbutikken oppdaterer CashbackDeals.no angående statusen på transaksjonen. CashbackDeals.no går ut i fra at nettbutikkens rapportering er korrekt, og fraskriver seg ansvar i tilfelle feilaktig rapport om medlemmer. Medlemmet har selv ansvar for å ta vare på tilstrekkelig bevis og legge det frem for CashbackDeals.no, i tilfelle rapporten til en nettbutikk skulle vise seg å være feilaktig.
 7. CashbackDeals.no mottar provisjon fra tilknyttede nettbutikker. gets a commission from the webshops connected with her. Dersom en nettbutikk, mot bestemmelsene, ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, vil medlemmet ikke få overført kreditt til sin konto.
 8. CashbackDeals.no gir ingen garanti for at rabatten kan brukes i kombinasjon med andre avslag eller rabatter (for eksempel rabatter direkte fra nettbutikken). CashbackDeals.no påtar seg ikke ansvar for konsekvenser som oppstår på grunn av at en nettbutikk avviser en transaksjon, eller andre skader som følge av dette.
 9. Der rabatten baseres på en annen valuta enn den norske kronen, vil den være underlagt valutakursen på det tidspunktet transaksjonens status blir satt til "godkjent" av nettbutikken.
 10. Dersom en transaksjon fortsatt ikke er synlig på kontoen til medlemmet innen 48 timer etter kjøpet, kan medlemmet fylle ut og sende inn et skjema for å rapportere om et uregistrert kjøp. Dette skal gjøres innen 30 dager etter kjøpet. CashbackDeals.no vil forsøke å finne ut hvorfor kjøpet ikke ble registrert og om rabatten kan innvilges. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for å håndtere uregistrerte kjøp som er eldre enn 30 dager.
 11. Medlemmet skal avstå fra å stå i veien for eller påføre skade på andre medlemmer og/eller nettbutikker. Det er forbudt å starte prosesser eller programmer som medlemmet vet, eller med rimelighet kan tenke seg til, at kan føre til ulempe for eller skade på CashbackDeals.no, andre medlemmer eller nettbutikker. CashbackDeals.no har i ovennevnte tilfelle fullmakt til å stenge medlemmets konto, og annullere eventuell saldo.
 12. Dersom CashbackDeals.no mistenker et medlem for svindel eller misbruk, vil medlemmets konto stenges og ugyldiggjøre saldo.
 13. CashbackDeals.no forbeholder seg retten til å justere en rabatt uten forvarsel om endring eller fjerning.
 14. Medlemmet skal opptre og vise slik oppførsel som kan forventes av en forsiktig bruker av CashbackDeals.no.
 15. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for feilaktie priser på nettbutikkenes egne nettsider.
 16. Rabatten gjelder kun for kjøp som gjennomføres fullt og helt på nett, og ikke på kjøp gjennomført per telefon eller i fysiske butikker. Rabatten bortfaller også dersom et kjøp startes på nettet, men fullføres eller endres via telefon, eller på andre måter.

Artikkel 5 - Vilkår for bruk av bloggen

 1. Medlemmet skal avstå fra ulovlig bruk nettstedets blogg, og skal opptre og oppføre seg i tråd med det som kan forventes av et fornuftig medlem. Dette forstås som at medlemmet i alle tilfeller:
  • vil etterkomme alle instrukser og regler vist på nettsiden, eller adressert til ham/henne vedrørende bloggen, dette inkluderer også informasjon fra de ansatte på CashbackDeals.no;
  • vil ikke utføre handlinger som bryter med lover og forskrifter, moral, offentlig orden og/eller rettighetene til tredjeparter;
  • vil ikke publisere innhold som er seksuelt orientert, pornografisk, truende, fornærmende og/eller diskriminerende;
  • vil ikke publisere innhold som bryter med andres personvern; 
  • vil ikke endre, slette eller deaktivere innhold publisert av CashbackDeals.no eller andre medlemmer;
  • vil ikke utøve handlinger som forårsaker ulempe for andrer brukere og/eller medlemmer;
  • vil ikke spamme eller spre andre uønskede meldinger til andre medlemmer eller besøkende på nettsiden.
 2. Medlemmet er selv ansvarlig for meldingene som han/hun publiserer på nettstedets blogg. Dersom innholdet i hans/hennes meldinger er ulovlig, kan han/hun stilles til ansvar. CashbackDeals.no kan ikke garantere at innholdet i meldingene til medlemmene på bloggen er lovlig og/eller riktig.
 3. Medlemmet erkjenner at CashbackDeals.no ikke på noen måte er pålagt å overvåke eller redigere innlegg publisert av medlemmer, eller plasseringen av innlegget i ettertid.
 4. Dersom CashbackDeals.no forstår at enkelte innlegg på nettstedets blogg ikke oppfyller de generelle vilkårene, kan de fjerne eller endre dem etter eget skjønn og behov.
 5. CashbackDeals.no er berettiget til å utføre endringer på innlegg på nettstedets blogg for å forbedre nettstedets generelle kvalitet og/eller lesbarhet. CashbackDeals.no vil utøve forsiktighet så ikke dette endrer eller reduserer innleggenes helhetsinntrykk og/eller omfang.
 6. Medlemmet fastslår at han/hun - ved å publisere tekst, bilder og annet innhold på nettstedet - ikke krenker opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter tilhørende en tredjepart.
 7. Medlemmet skal holde CashbackDeals.no skadesløs fra alle krav som følge av krenkelse av rettighetene til tredjeparter, som kan ha blitt begått av et medlem under bruk av nettstedet, eller som følge av et brudd på disse vilkårene.
 8. Medlemmet gir CashbackDeals.no alle rettigheter og/eller samtykke som er nødvendig for å kunne håndtere innlegg skrevet av medlemmet på nettsiden. I hvert tilfelle er en uhemmet, verdensomspennende, viderelisensierbar, ikke-eksklusiv lisens til å benytte arbeidet offentlig innvilget. De gitte privilegiene og/eller samtykket gjelder så lenge medlemmet ikke har indikert at han/hun ønsker å fjerne sin profil fra nettstedet.
 9. Enhver person kan varsle CashbackDeals.no om atferd eller meldinger fra medlemmer som er urettmessig mot ham/henne.
 10. CashbackDeals.no’s klageordning fungerer slik at den tillater tredjeparter ("klagerne") å sende inn klager. Dersom CashbackDeals.no mener at en klage kan begrunnes, er CashbackDeals.no berettiget til å fjerne materialet eller gjøre det utilgjengelig. I dette tilfellet er CashbackDeals.no også berettiget til å dele medlemmets personopplysninger med de passende myndighetene. CashbackDeals.no vil holde medlemmet informert om fremdriften i denne prosedyren.
 11. Ved gjentatte klager og/eller brudd på disse vilkårene og betingelsene er CashbackDeals.no berettiget til å nekte medlemmet adgang til nettstedet.
 12. Medlemmet skal erstatte CashbackDeals.no for alle skader som følge av det ovenstående. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for eventuelle tap medlemmet opplever grunnet i at CashbackDeals.no griper inn som del av klagebehandlingsprosedyren, uansett om klagen viser seg å være uberettiget og informasjonen ikke er i strid med norsk lov.

Artikkel 6 - Programvare for verktøylinjen

 1. CashbackDeals.no tilbyr medlemmet den rette verktøylinjeprogramvaren for å kunne kjøre, kopiere og visualisere verktøylinjen.
 2. Verktøylinjeprogramvaren er gjort tilgjengelig uten noen form for garanti for at den vil fungere ordentlig.
 3. Medlemmet er selv ansvarlig for å installere og konfigurere verktøylinjeprogramvaren på den valgte maskinen.
 4. Verktøylinjeprogramvaren er utstyrt med en modul som laster ned oppdateringer fra internettserverne til nettstedet CashbackDeals.no fra tid til annen. Disse oppdateringene kan fikse feil eller tilføye nye funksjoner til verktøylinjeprogramvaren.
 5. Oppdateringer blir kun tilgjengeliggjort for den nyeste versjonen av verktøylinjeprogramvaren.

Artikkel 7 - Saldo

 1. Medlemmer får utbetalt sin saldo av CashbackDeals.no dersom følgende vilkår er oppfylt:
  Den totale saldoen utgjør minst 200.00 CashCoins;
  • Medlemmet har bedt om utbetaling;
  • Medlemmet har fylt inn gjeldende og gyldig adresse og kontoopplysninger;
  • Medlemmet har opptrådt i samsvar med disse generelle vilkårene og betingelsene.
  1. CashbackDeals.no vil behandle en utbetalingsforespørsel innen 3 uker. CashbackDeals.no gir imidlertid ingen garanti og påtar seg ikke ansvar for konsekvenser som følge av overskridelse av denne terminen eller eventuell skade som følge av dette. CashbackDeals.no vil redegjøre for kreditten. Administrasjonsgebyret blir oppført på nettsiden.
  2. CashbackDeals.no utbetaler en del av saldoen til medlemmet. Medlemmet kan velge mellom en rekke måter å få utbetalt saldoen på. Saldoen blir overført dersom medlemmet ber om utbetaling.
  3. Medlemmets saldo er gyldig i 12 måneder. Etter dette vil saldoen ugyldiggjøres og alle forespørsler om å få den utbetalt vil annulleres.
  4. Det er medlemmets ansvar å forsikre seg om at informasjon om adresse, person- og kontoopplysninger er korrekt utfylt. CashbackDeals.no påtar seg ikke ansvar for konsekvenser som følge av feilaktig informasjon om adresse, person- eller kontoopplysninger, og heller ikke for eventuell skade dette medfører.
  5. Saldo kan ikke overføres til et annet medlem eller en annen konto.
  6. Saldo kan kun overføres til norske bankkontoer.

  Artikkel 8 - Varighet og opphør

  1. Avtalen inngås for en ubestemt tidsperiode.
  2. Avtalen kan sies opp av begge parter med en oppsigelsestid på tre måneder, dette kan utføres uten årsak og begrunnelse for oppsigelsen.
  3. Dersom et medlem ikke har vært aktiv på CashbackDeals.no på et år eller lenger, så har CashbackDeals.no rett til å avslutte medlemmets konto, til tross for om noen av elementene på medlemmets konto brukes.

  Artikkel 9 - Ansvar

  1. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for tredjepartsnettsteder og informasjonen de inneholder, dette inkluderer også nettbutikker.
  2. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for tekniske feil hos tredjeparter, inkludert nettbutikker, som forårsaker at en rabatt eller pengepremie blir kansellert, eller skade som tap av data ved installasjon av programvare.
  3. Levering og garanti for produkter og tjenester kjøpt via CashbackDeals.no skal håndteres gjennom den aktuelle nettbutikken. CashbackDeals.no påtar seg ikke ansvar for levering og garanti.
  4. CashbackDeals.no's ansvar per medlem per hendelse (hvor en serie av sammenhengende hendelser regnes som én og samme hendelse) er begrenset til en maksimal sum av medlemmets saldo med et maksimum på 400 NOK.
  5. Innholdet på nettstedet er utarbeidet med den største forsiktighet. CashbackDeals.no kan imidlertid ikke utelukke informasjon som er feil og/eller ufullstendig. CashbackDeals.no er ikke ansvarlig for konsekvensene av uriktige eller ufullstendige opplysninger på nettstedet.

  Artikkel 10 - Odds

  1. I tilfelle force majeure, som i det minste inkluderer forstyrrelser på infrastrukturen for telekommunikasjon (internett), uroligheter innenriks, mobilisering av militæret, krig, streik, ekskludering, transportblokade, sykdommer/lidelser, stagnasjon i forsyning, brann, flom, handelsbarrierer og dersom CashbackDeals.no ved egne leverandører ikke er i stand til å oppfylle avtalen, så kan oppfyllelse av avtalen heller ikke kreves av CashbackDeals.no, uansett grunn. I et slikt tilfelle kan avtalen avbrytes eller sies opp, uten noen forpliktelse til å betale erstatning.

  Artikkel 11 - Immateriell eiendom

  1. Nettstedet, verktøylinjeprogramvaren og tjenestene er den intellektuelle eiendommen til CashbackDeals.no eller partnere, og er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som regulerer immaterielle og industrielle rettigheter, som går utover opphavsretten og databaserettigheter. Bestemmelsene om nettstedet, verktøylinjeprogramvaren og tjenestene innbefatter ikke overføring av immateriell eller industriell eiendom. Ved brudd på de immaterielle rettighetene til CashbackDeals.no, fjernes retten til å bruke nettstedet.

  Artikkel 12 - Personvern

  1. Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene erklærer du og sier deg også enig i personvernerklæringen, som finnes på nettsiden.

  Artikkel 13 - Endringer i vilkår og betingelser

  1. CashbackDeals.no forbeholder seg retten til å endre eller tilføye til disse vilkårene og betingelsene.
  2. Endringene gjelder også for allerede eksisterende avtaler, underlagt en periode på 3 dager etter at endringen har blitt varslet på nettsiden, ved elektronisk notifikasjon eller skriftlig. Mindre endringer kan utføres til enhver tid.
  3. Dersom et medlem ikke aksepterer endringer i disse vilkårene og betingelsene, kan han/hun si opp avtalen frem til datoen da de nye betingelsene trer i kraft, med mindre CashbackDeals.no har indikert at de gamle betingelsene vil fortsette å gjelde for medlemmet.

  Artikkel 14 - Avsluttende bestemmelser

  1. Erklæringen reguleres av norsk lov.
  2. Alle konflikter som oppstår grunnet avtalen skal forelegges for den kompetente domstolen i Norge, såfremt ikke annet er bestemt av disse vilkårene og betingelsene eller den avgjørende loven.
  3. Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene viser seg å være ugyldige, skal det ikke påvirke gyldigheten til resten av vilkårene og betingelsene. CashbackDeals.no kan i dette tilfellet erstatte den originale bestemmelsen med en ny, i den grad det er juridisk mulig.
  4. Email faller også under kategorien "skriftlig" i disse vilkårene og betingelsene, forutsatt at avsenderens identitet og emailens integritet er tilstrekkelig bevist.
  5. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon med CashbackDeals.no, regnes innhentede eller lagrede versjoner av meldinger som autentiske, herunder også angivelse av saldo på konto, med mindre medlemmet kan påvise at denne versjonen ikke er autentisk.

  Dersom du etter å ha lest disse vilkårene og betingelsene har spørsmål, klager eller kommentarer, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.

  Disse vilkårene og betingelsene ble sist endret den 20. januar 2017.

   

Last ned våre vilkår og betingelser

Close
2.00% CashCoins
15% rabatt til nye kunder på Bubbleroom
Code:NY23Q2
MOTTA 2,00% CASHCOINS Bonprix
visit register click