Xplora

Personvernerklæring

CashbackDeals.no respekterer personvernet til brukerne av nettsiden, og sørger for at personopplysningene du oppgir behandles konfidensielt. Vi behandler personlige opplysninger med sikkerhet og forsiktighet. Her forholder vi oss til kravene i personopplysningsloven. CashbackDeals.no er ansvarlig for behandlingen av data. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare hvilke personopplysninger vi samler inn og med hvilket formål. Vilkår og Betingelser brukt her er skrevet med stor forbokstav og finnes i våre Vilkår og Betingelser.

1. Innsamling og behandling av data

Ved å bruke dette nettstedet får vi tilgang til visse personopplysninger. Her kan man skille mellom aktive og passive (person)opplysninger og aktivt oppgitte personopplysninger. Aktive personopplysninger er opplysninger du selv har fylt inn på nettsiden. Slik som for eksempel ditt navn og din emailadresse, som blir forespurt under registrering på denne nettsiden, eller kontoinformasjon du kan legge til i din konto når du er innlogget. Dine publiserte meldinger kan også inneholde personopplysninger. I mens du surfer på nettsiden blir passive opplysninger lagret automatisk uten at du er klar over det. Slik som for eksempel din IP-adresse, operativsystemet til din datamaskin og nettleseren du bruker. Dersom du er logget inn på nettsiden, blir alle personopplysninger du deler, både aktivt og passivt, lagret. Når du ikke er logget inn, blir kun passive personopplysninger registrert. Ved å være bevisst på hvordan du bruker nettsiden kan du kontrollere hvilke personopplysninger du deler med oss. Du har tilgang til personopplysninger vi har lagret om deg. Vi kommer ikke til å knytte dine personopplysninger, som ikke allerede er tilgjengelig for tredjeparter, til din konto, med mindre vi blir pålagt å gjøre det av lov, eller du har gitt oss eksplisitt tillatelse til å gjøre det. Et unntak for dette er når vi utfører en forespørsel for å kunne utbetale din saldo. I dette tilfellet blir kun nødvendig informasjon delt med tredjeparten (i dette tilfellet banken). Når det gjelder (mistanke om) svindel eller misbruk av vår nettside, kan vi oppgi personopplysninger til de ansvarlige myndighetene. Dersom nettstedet blir kjøpt opp av en annen eier, blir det også nødvendig å dele all data og informasjon med en tredjepart (den nye eieren).

2. Beskyttelse av personopplysninger

Vi følger strenge sikkerhetsprosedyrer for å hindre uautorisert tilgang til personopplysninger. CashbackDeals.no benytter seg av sikre koblinger (Secure Sockets Layer eller SSL), der all informasjon mellom deg og nettstedet er beskyttet, for eksempel når logger inn eller registrerer deg.

3. Aktivt oppgitte opplysninger

Registrering

Det er nødvendig å registrere seg for å kunne tjene på CashbackDeals.no. Vi lagrer personopplysningene du oppgir, slik som ditt for- og etternavn, emailadresse og dine preferanser angående mottakelse av nyhetsbrev. Under registrering ber vi deg om å utfylle nødvendig informasjon som du senere kan utfylle ytterligere inne på din konto.

Email og nyhetsbrev

Når du registrerer deg på nettsiden (og godtar våre Vilkår og Betingelser), betyr det at du også godtar å motta email og nyhetsbrev fra CashbackDeals.no jevnlig. Du kan spesifisere hva slags kommunikasjon du ønsker eller ikke ønsker med oss inne på din konto. I hvert nyhetsbrev du mottar er det også en link du kan klikke på for å melde deg av. CashbackDeals.no forbeholder seg retten til å sende deg viktig email (ikke reklamerelatert) vedrørende din konto (for eksempel angående din saldo) uansett om du har valgt å ikke motta nyhetsbrev og email fra CashbackDeals.no.

Brukernavn (emailadresse) og passord

Ditt brukernavn er tilknyttet et passord. Du er selv ansvarlig for å ta vare på passordet ditt. Vi antar at de(n) som logger inn med ditt brukernavn og passord har fullmakt til å bruke din konto. Dersom du mistenker at passordet ditt er kjent for uvedkommende, ta kontakt med oss snarest mulig så vi kan iverksette tiltak.

Konto

Du har tilgang til all informasjon du har oppgitt til oss inne på din konto, og her kan du også endre den dersom du ønsker det. Det er kun mulig å få tilgang til din konto med ditt brukernavn og passord. Det er ikke tillatt å dele sitt brukernavn og passord med tredjeparter.

Lagringstid

Den oppgitte informasjonen er lagret hos oss så lenge du bruker din konto, eller frem til du indikerer at du ønsker å slette din konto. Dersom du ønsker å slette kontoen din, kan du gjøre dette inne på "Min konto" eller ved å kontakte oss. Etter at du sletter din konto, vil dine opplysninger bli lagret i maksimalt 8 uker til. Etter denne perioden, vil kun transaksjonsdata, som er påkrevd for å overholde den skattemessige lovlige forpliktelsen, forbli lagret.

4. Passivt oppgitte opplysninger

Atferd og besøksinformasjon

Dine opplysninger bevares på nettsiden for statistisk analyse. Generell informasjon inkluderer din IP-adresse, besøkstid og informasjon sendt av nettleseren.

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Dette nettstedet benytter seg av cookies. En cookie eller informasjonskapsel, er en liten fil som inneholder sider fra nettsiden som nettleseren lagrer på din datamaskins harddisk. Det er dette som gjør det mulig for oss å registrere transaksjoner. Under registreringen av transaksjoner, er det kun dato/tid for kjøpet, navnet på nettbutikken og kjøpsbeløpet som blir registrert. Nettsiden vil ikke motta noen betalingskort-numre eller annen informasjon som du oppgir under bestilling i nettbutikken. Vi anbefaler deg sterkt å ikke deaktivere cookies. Dersom du deaktiverer cookies vil det gå ut over nettstedets funksjonalitet. Kjøp kan ikke registreres uten cookies, og dermed kan heller ingen belønning overføres til brukerens konto.

Denne nettsiden plasserer automatisk en cookie på din datamaskin etter at du har logget inn med brukernavnet og passordet ditt, slik at datamaskinen gjenkjenner dette resten av økten. Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å registrere hvilke nettbutikker du besøker. Denne informasjonen benyttes til å registrere dine kjøp/bestillinger, tildele den opptjente rabatten og optimalisere nettstedet etter dine ønsker og preferanser.

Vi lagrer passivt oppgitte opplysninger kun så lenge som det er nødvendig for det formålet de i utgangspunktet ble oppsamlet til.

5. Markedsundersøkelse

I tillegg til de ovennevnte formålene, bruker vi informasjonen vi samler inn gjennom tjenesten vår, inkludert personopplysninger gitt til oss og persondata samlet inn gjennom tjenesten, til å utføre markedsundersøkelser. Under slike undersøkelser arbeider vi for det meste med innsamlet og anonymisert data for å sikre ditt personvern.

6. Overføring av data utenfor den Europeiske Union

I noen tilfeller samarbeider vi med partnere med base i et ikke-Europeisk land. Det betyr at vi kan sende over dine personopplysninger til land utenfor den Europeiske Union. Vi har gode ordninger angående håndteringen av persondata med disse partnerne.

7. Tredjepartsnettsteder

Denne erklæringen gjelder ikke for tredjepartsnettsider som er knyttet til denne nettsiden. Vi kan ikke garantere at tredjeparter håndterer personopplysninger på en sikker måte. Vi vil sterkt anbefale deg å lese personvernerklæringene på tredjepartsnettsidene før du oppgir noen personopplysninger til dem.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre på denne erklæringen. We reserve the right to make changes in this statement. Det anbefales at du sjekker denne erklæringen regelmessig slik at du får med deg eventuelle endringer.

9. Endring av og tilgang til egne personopplysninger

Dersom du har spørsmål angående vår personvernerklæring, eller ønsker tilgang til eller å endre/slette dine personopplysninger, kan du til enhver tid kontakte oss. Vi er registrert hos det nederlandske handelskammeret under nummer: 58045317. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 08. May 2018.

  Footer-Banner
Close
Barnas Egen Bokverden
visit register click