MOTTA 140,00 CASHCOINS Medox

Ansvarsfraskrivelse

CashbackDeals.no (det nederlanske handelskammeret nr..: 58045317), heretter kalt CashbackDeals, gir deg herved tilgang til www.cashbackdeals.no, og inviterer deg til å ta i bruk tjenestene vi tilbyr. CashbackDeals forbeholder seg herved retten til å endre eller fjerne innhold til enhver tid, uten å varsle brukerne.

Ansvarsbegrensning
CashbackDeals vil bestrebe seg på å oppdatere, tilføye og/eller endre innholdet på www.cashbackdeals.no så ofte som mulig. Til tross for den største forsiktighet, kan noe av innholdet være ufullstendig og/eller feil.
Materiale som tilbys på www.cashbackdeals.no er ikke underlagt noen form for garanti eller sannhetskrav. Materialet kan endres uten forvarsel på vegne av CashbackDeals.
All cashback og alle transaksjoner på www.cashbackdeals.no er spesielt utsatt for skrive- og programmeringsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for konsekvenser som følge av slike feil og/eller mangler. Ingen avtaler inngås på bakgrunn av slike feil og/eller mangler.
CashbackDeals påtar seg ikke ansvar for hyperlinker som henviser til tredjeparts nettsider eller tjenester på www.cashbackdeals.no.

Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter vedrørende dette materialet tilhører CashbackDeals.
Kopiering, spredning eller annen type bruk av disse materialene er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra CashbackDeals, med mindre annet er bestemt i forskrift av ufravikelig lov (som for eksempel sitatretten), når ikke annet er spesifisert.
Apple arrangerer ingen av konkurransene på www.cashbackdeals.no.

Annet
Denne ansvarsfraskrivelsen kan endres fra tid til annen.

Close
1.50% CashCoins
Få en gratis JBL multiladekabel
Code:JBLCHARGING
MOTTA 100,00 CASHCOINS Gjør Det Selv
visit register click